PLAtgeS

Platja D’es Coto

COLONIA de SANT JORDI

Platja D’es Coto

Aquesta platja solitària és d’arena dorada fina, amb vores rocoses recobertes d’alga posidonia i amb molt poca pendent. El seu fons marí és rocós i quasi sense profunditat, Aquests dos darrers elements representen un serio inconvenient per el bany i l’afluència de banyistes, ja que hi ha una espècie d’escull a mig metre de profunditat, que s’extén des de la boca fins a la vora, que només permet refrescar-se fins al tou de la cama. Al contrari, Es Coto és un lloc tranquil, excel.lent per a prendre el sol allunyat de les grans aglomeracions humanes.
 Aquest pseudo-escull no impedeix fondejar a les embarcacions, ja que la sonda marca 7’5 mts. de profunditat a 250 mts de la vora, distància que es redueix a mig metre a 50 mts del litoral. A 1’3 milles es troba la instal.lació portuària més propera: El Port de la Colònia de Sant Jordi.
A la Platja d’es Coto es pot arribar per carretera facilment. El vehicle particular se podrà aparcar gratuïtamente a pocos metres de la platja, mentre que l’aturada del buss més propera es troba a uns 700 mts.

 

PLATJA D’ES COTO

Com arribar-hi