PLAtgeS

Cala Galiota

COLONIA de SANT JORDI

Cala Galiota

Cala Galiota està a sis km. de Ses Salines, essent una platja urbana d’arena gruixada i color torrat amb voreres rocoses, i també el seu Fons marí. Aquesta porció de costa salinera es caracteritza per què els seus usuaris són fonamentalment locals. La pendent és molt pronunciada demostrant-se de manera que a 50 mts. de distància de la vora ja tapa 2 mts.

 

COLONIA SANT JORDI

Cala Galiota

Cala Galiota esta a seis km. de Ses Salines, siendo una playa urbana de arena gruesa y tostada con orillas rocosas, al igual que su findo marino. Esta porción de costa salinera se caracteriza porque sus usuarios son fundamentalmente locales. La pendiente es muy pronunciada como demuestra que a 50 mts. De distancia de la orilla ya cubra 2 mts.

 

COLONIA SANT JORDI

Cala Galiota

Cala Galiota esta a seis km. de Ses Salines, siendo una playa urbana de arena gruesa y tostada con orillas rocosas, al igual que su findo marino. Esta porción de costa salinera se caracteriza porque sus usuarios son fundamentalmente locales. La pendiente es muy pronunciada como demuestra que a 50 mts. De distancia de la orilla ya cubra 2 mts.

 

CALA GALIOTA

Com arribar-hi