RIQUEses NATURALS

Centre d’interpretació de Cabrera

àREeS NATURALS

Centre d’interpretació de Cabrera

Aquí els visitants podran conèixer de primera mà les riqueses naturals que fan merèixer la màxima protecció a n’aquest territori insular. Degut a la fragilitat de l’entorn del parc i amb l’objectiu de no pertorbar la tranquilitat de les diferents espècies que l’habiten, només es pot visitar una zona delimitada a prop del port de Cabrera. Per això aquest centre és una bona oportunitat per a documentar-se i entendre millor els seus valors.

Els aquaris ens mostren les diferents espècies que es poden trobar en les aigües que l’envolten i una altra secció ens dóna a conèixer el seu medi terrestre. Els continguts s’enmarquen en la història i cultura mediterrànies, i s’exposen en unes instal.lacions d’un edifici que s’inspira en un talaiot, construcció megalítica present a les illes de Mallorca i Menorca.